Mogelijke wijziging opslag afgewerkte olie

Ede, 01 november 2014

In de zomer van 2014 is er een gelijkwaardigheidsbeoordeling uitgevoerd, waardoor er nieuwe inzichten zijn verkregen. Uit deze beoordeling is duidelijk geworden dat het niet nodig is om afgewerkte olie op staal, volgens de PGS3 en de BRLK903 op te slaan. Afgewerkte olie heeft namelijk een vlampunt van ruim boven de 60 graden Celsius. Ook als een kleine hoeveelheid brandstof tijdens het gebruik met de olie vermengd raakt. Daarnaast is het opzettelijke mengen van afgewerkte olie met andere afvalstoffen verboden. Bodembeschermende voorzieningen blijven natuurlijk wel nodig.

Contact

Met de wijziging is voor afgewerkte olietanks geen (her)keuringscertificaat meer nodig. Dit betekent dat veel afgewerkte olietanks die nu onder het overgangsrecht vallen, ook na 1 januari 2015 in gebruik mogen blijven.

Indien u informatie wenst over de mogelijke wijzigingen, staan wij u graag te woord!