Inspectie en onderhoud

Inspectie en onderhoud

Met een speciaal ontworpen opslagsysteem, waarin de gevaarlijke stoffen volgens de PGS 15 worden opgeslagen, wordt er gewerkt aan een veilige werk-, leef- en woonomgeving.

Onderhoudscontract

Onderhoudscontract

Een jaarlijks inspectie en onderhoud, biedt de mogelijkheid om grove gebruikssporen eerder te signaleren, wat het behoud van het opslagsysteem betekent.

ANLAG biedt de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten voor periodiek onderhoud aan de Milieu Units.

Tijdens het onderhoud aan de ANLAG Milieu Units (en eventueel andere opslagsystemen), worden er diverse onderdelen conform een digitale checklist geïnspecteerd en eventueel vervangen of bijgewerkt.

Na de inspectie ontvangt de opdrachtgever per e-mail het inspectierapport. Tevens wordt de Milieu Unit voorzien van een inspectiesticker.

Lees ook onze Smart Note voor meer informatie over onderhoud.