Nieuwe certificaten

Ede, 30 november 2014

Om aan te kunnen tonen dat de Anlag Milieu Units volledig voldoen aan de laatste versie van de PGS 15, zijn er eind 2011 en begin 2012 nieuwe brandproeven gedaan.

De beoordeling van Efectis op de brandproeven biedt een duidelijk document waarmee onze klanten kunnen aantonen dat de Anlag Milieu Unit volledig voldoet aan de huidige richtlijnen.

Anlag Milieu Unit voldoet aan de laatste versie van de PGS 15!

Anlag International BV heeft sinds 1996 diverse brandproeven bij TNO/Efectis laten uitvoeren. Zowel de Milieu Unit als de deuren zijn door TNO/Efectis beoordeeld op brand van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Hiertoe zijn meerdere brandproeven uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende criteria van de NEN 6069 van belang:

R = bezwijken
E = thermische isolatie (betrokken op vlamdichtheid)
I = thermische isolatie (betrokken op temperatuur). Bij deuren wordt een onderscheid gemaakt in I1 en I2.

De Anlag Milieu Unit heeft hierbij de volgende prestatie behaald:
Wanden:  REI 60 minuten
Dak : REI 60 minuten
Deuren: EI1 60 minuten

Met het nieuwe rapport voldoet uw Anlag Milieu Unit aan de laatste versie van de PGS 15 (december 2011)