Aantoonbaar brandwerend

Aantoonbaar brandwerend

Voor ANLAG International B.V. is het van belang dat al haar producten voldoen aan de laatste regelgeving. Om deze reden laat ANLAG haar producten op regelmatige basis door Efectis beproeven.

Richtlijnen

Om aan te kunnen tonen dat de Anlag Milieu Units volledig voldoen aan de laatste versie van de PGS 15, zijn er eind 2011 en begin 2012 nieuwe brandproeven gedaan. De beoordeling van Efectis op de brandproeven biedt een duidelijk document waarmee onze klanten kunnen aantonen dat de Anlag Milieu Unit volledig voldoet aan de huidige richtlijnen.

KIWA

Naast de brandproeven die we TNO/Efectis laten uitvoeren is Anlag International BV als volgt gecertificeerd:

VCA*
beoordeeld door KIWA
VCA VOL + basis
voor de medewerkers

Indien u certificaten van onze Milieu Units wilt inzien of laten toetsen door uw bevoegd gezag, neemt u dan even contact met ons op zodat wij u de juiste documenten kunnen toesturen.

KIWA gecertificeerd

Brandproeven

Anlag International BV heeft sinds 1996 diverse brandproeven bij TNO/Efectis laten uitvoeren. Zowel de Milieu Unit als de deuren zijn door TNO/Efectis beoordeeld op brand van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Hiertoe zijn meerdere brandproeven uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende criteria van de NEN 6069 van belang:

R = bezwijken
E = thermische isolatie (betrokken op vlamdichtheid)
I = thermische isolatie (betrokken op temperatuur). Bij deuren wordt een onderscheid gemaakt in I1 en I2.

De Anlag Milieu Unit heeft hierbij de volgende prestatie behaald:
Wanden:  (R)EI 60 minuten
Dak : REI 60 minuten
Deuren: EI1 60 minuten

Met het nieuwe rapport voldoet uw Anlag Milieu Unit aan de laatste versie van de PGS 15 (september 2016)