Opslag gasflessen; Wat mag en wat moet.

Opslag gasflessen; Wat mag en wat moet.

Gasflessen, waarvan de totale waterinhoud groter is dan 125 liter, dienen te worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. Maar, welke opslagvoorziening is de juiste in uw situatie?

Opslag van gasflessen

Opslag van gasflessen

Wanneer u op zoek bent naar een opslagsysteem voor gasflessen komt u allerlei systemen tegen. Al snel rijst de vraag welk opslagsysteem de juiste is voor uw situatie.

Om u te helpen met het maken van de juiste keuze bij de aanschaf van een gas opslagsysteem voor gasflessen voor uw onderneming en/of instelling, heeft ANLAG voor u een samenvatting gemaakt van dat wat de PGS 15 met betrekking tot het opslaan van gassen heeft opgesteld. 

Hieronder treft u 3 punten waar u rekening mee dient te houden, alvorens een keuze te maken. Aan het eind van de pagina kunt u door middel van ANLAG gasopslag diagram bepalen welk opslagsysteem voor uw situatie het meest geschikt is.

Uiteraard kunnen deze gasopslagsystemen op uw specifieke wensen worden afgestemd. Daarnaast kan ANLAG u ook assisteren bij het traject van vergunningsaanvragen en certificering, uiteraard kosteloos.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze adviseurs voor meer informatie.

1. Opslag van gasflessen bij voorkeur buiten met voldoende ventilatie;

Door de gasflessen buiten op te slaan worden drukgolven, die bij inpandige opslag in een gebouw kunnen ontstaan in geval van calamiteiten, vermeden. Daarbij is een opslag voor gasflessen in de buitenlucht beter te bereiken voor hulpdiensten. Voor alle gas opslagvoorzieningen geldt dat het materiaal van het opslagsysteem van onbrandbaar materiaal moet zijn. Ook dienen de opslag voorzieningen uitgerust te zijn met de juiste pictogrammen.

Te weinig ruimte op het eigen terrein? Dan kan er uiteraard gekeken worden naar een oplossing voor een inpandige gasopslag. U dient dan wel rekening te houden met het vastgestelde maximum van 2500 liter, welke alleen in een bouwkundige gasopslag mag worden opgeslagen.

Wanneer het om minder grote hoeveelheden gaat; tot aan maximaal 220 liter, kan dit in een inpandige brandveiligheidsopslagkast geschikt voor de opslag van gasflessen. Deze dienen te voldoen aan de NEN-EN-14470-2.

De manier waarop de gasflessen in het opslagsysteem worden opgeslagen

3. De manier waarop de gasflessen in het opslagsysteem worden opgeslagen:

 • Gasflessen waarvan de constructie zodanig is dat zij stabiel staan, hoeven niet te worden vastgezet in de gasfles opslag. In alle andere gevallen dienen de gasflessen te worden vastgezet met behulp van een ketting.
 • De vloer waarop de gasflessen staan dient egaal, vonkvrij en afwaterend (dit in geval van een open opslag voorziening) te zijn. Daarbij mag deze vloer niet lager gelegen zijn dan omliggende vloeren.
 • Indien brandbare gassen zwaarder zijn dan lucht dient men bij de plaatsing van de gasopslag rekening te houden met kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering.
 • Tevens dient men rekening te houden met de hoogte van de aanzuigopeningen van ventilatiesystemen. Deze mag, volgens de PGS15 niet lager zijn dan 1,5 m boven het maaiveld ten opzichte van de gasfles opslag.
 • De gasflessen dienen de juiste kenmerken en etikettering te hebben en moeten periodiek gekeurd worden.
 • In een gasflessenopslag mogen geen andere goederen aanwezig zijn, die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn.
 • Een gas opslagsysteem dient te allen tijden afgesloten te kunnen worden.

Meer informatie? Onze adviseurs staan u graag te woord! 

Gasopslag

Het ANLAG gasopslag diagram

Voordat u via het diagram op zoek gaat naar de passende oplossing, hierbij nog een samenvatting en een aantal uitsluitingen: 

 1. De opslag van gasflessen vindt bij voorkeur in de buitenlucht plaats. 
 2. Een inpandig opslag voor gasflessen met een gezamenlijke inhoud van meer dan 2.500 liter is niet toegestaan. 
 3. Een inpandige opslag voor gasflessen met een gezamenlijk inhoud van maximaal 2.500 liter is toegestaan, dit kan alleen  middels een bouwkundige oplossing. Voor meer informatie kunnen onze adviseurs u een aantal ingenieurs bureaus aanbevelen.
 4. Medische en/ of hoogwaardige kalibratiegassen verdienen maatwerk advies.
 5. Een beperkt aantal gassen is vanuit de wet- en regelgeving van de PGS 15 vrijgesteld van een specifieke opslag:

   - Gasflessen met giftige of bijtende inhoud (behoudens ammoniak en ethyleenoxide)

  - Gesloten cryohouders (zie PGS 9)

  - Drukhouders met CO2 'koolzuurcilinders' bij horecagelegenheden

  - ‘Koolzuurcilinders’ met een doelmatige drukontlastvoorziening bij distributiebedrijven zoals drankengroothandels

  - Gasflessen met blusgassen, zowel de flessen die t.b.v. een blusgasinstallatie vast zijn opgesteld als losse flessen, al dan niet gemonteerd op verrijdbare karren, muurbeugels enz., die specifiek bedoeld zijn voor het bestrijden / beheersen van brand

  - Ademluchtflessen ten behoeve van operator personeel en brandweerpersoneel in kleedruimtes; controlekamers en afvulruimtes

Linde gas

Bijzondere samenwerking...

Voor opslag van Zuurstof cilinders (2 en 5 liter) produceert Anlag International BV mobiele brandveilige opslagen. Deze trolleys worden door Linde Gas Therapeutics verkocht onder de naam Mobibox.

Uiteraard zijn wij ook uw onderneming graag van advies en leveren een maatwerk opslag die aan alle eisen van zowel de gebruiker als die van het bevoegd gezag voldoen.

Voorbeeld producten

Voorbeelden van uitpandige gasbergingen die wij kunnen leveren, vindt u hier.