Opslag kast / stellingkluis

Wet- en regelgeving voor de opslag van gevaarlijke stoffen

De medewerkers van ANLAG International B.V. hebben zich gespecialiseerd in kennis van de PGS 15, NRB, brandwerendheid, logistiek en de veilige opslag van gevaarlijke stoffen.

Opslag gevaarlijke stoffen

In de praktijk heeft u te maken met een reeks aan wetten, besluiten en richtlijnen. Daarnaast speelt een eventuele milieuvergunning een belangrijke rol. Adviseurs van Anlag International BV adviseren en beoordelen conform deze zaken. De PGS 15 speelt hierbij een cruciale rol. Deze richtlijn vormt de basis voor de meest voorkomende situaties.

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 beschrijft de richtlijnen waar u aan dient te voldoen bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Er wordt ingegaan op brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Wet- en regelgeving opslagkluizen

Specificaties voor de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de PGS 15

Een geschikte PGS 15 opslag is volledig brandwerend van buiten naar binnen en omgekeerd in al zijn details. Speciale aandacht wordt geschonken aan de deuren, deze moeten voldoen aan de normen voor vlamdichtheid, thermische isolatie betrokken op temperatuur volgens het EI1-criterium. Voor de gehele opslagvoorziening geldt dat deze niet mag bezwijken (R) tijdens de brand. Anlag International BV werkt volledig conform PGS 15 en heeft de certificaten van TNO/ Efectis dat haar opslagvoorzieningen tenminste 60 minuten brandwerend zijn volgens alle criteria van de NEN-6069

Een ander belangrijk aspect van een PGS 15 opslag is de arbeidsveiligheid. Waar nodig kan de opslagvoorziening uitgerust worden met explosieveilige opties zoals ventilatie, verwarming en verlichting, om het werken in en om de opslagvoorziening veiliger te maken. Een passende veiligheidssignalering mag niet ontbreken.

Produktopvang zorgt ervoor dat gelekte gevaarlijke stoffen niet uit de opslagvoorziening kunnen stromen (110% van de grootste verpakking of 10% van het totaal).

Voor gasflessen, spuitbussen en organische peroxiden staan in de PGS 15 aanvullende eisen.

Volledige publicatie PGS 15

De volledige publicatie van de actuele versie van de PGS 15 kunt u hier vinden.