Periodieke keuringen

Ede, 21 juli 2021

Opvallend genoeg heeft de PGS 15 geen voorschrift voor het keuren of onderhouden van een brandwerende opslagvoorziening tot 10.000 kg (of L). Echter, in de praktijk wordt een jaarlijkse keuring steeds vaker gevraagd door bijvoorbeeld een verzekeraar, een omgevingsdienst, of voor ISO-certificering. Een jaarlijkse keuring zou in lijn kunnen zijn met de geest van de PGS 15: het toepassen van de best beschikbare technieken. Laten we wel wezen: als je gebit, auto’s, elektrisch gereedschap, gasflessen, sprinklerinstallaties, en een stellingconstructie periodiek gekeurd of geïnspecteerd moeten worden, waarom een brandwerende opslag niet?

Juridische kant van het verhaal

N.B. Anlag International heeft geen juristen in dienst.

Als je een PGS 15 opslagvoorziening zou zien als een “constructie”, dan zou je een constructiekeuring kunnen laten uitvoeren. Echter, dit is alleen gebruikelijk als er gegronde twijfel bestaat over de constructie. Je zou kunnen denken aan:

  • Betonrot,
  • Scheurvorming,
  • Dubieuze aanpassingen,
  • Schimmelvorming, of
  • Scheefstand.

In dit geval is een periodieke keuring niet gebruikelijk, en daarmee ook niet verplicht vanuit de geest van de PGS 15.

Maar wat nou als je een PGS 15 opslagvoorziening zou zien als een “arbeidsmiddel”. De definitie van een arbeidsmiddel is: “Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties” (bron)

Vervolgens kunnen wij op arboportaal lezen dat:

Voor sommige arbeidsmiddelen naast een onderhoudsplicht ook een aanvullende keuringsverplichting geldt.

Dit is het geval voor de volgende twee situaties:

  1. Als de veiligheid afhangt van de manier van installeren (keuring na installatie).
  2. Als gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodieke keuring).

De werkgever moet zelf vaststellen of één of beide keuringsverplichtingen op zijn arbeidsmiddelen van toepassing zijn. (bron)

Dit zou betekenen dat de werkgever zelf mag bepalen of een periodieke keuring noodzakelijk is (aan de hand van een risico-inventarisatie). En als een keuring uitgevoerd zou worden, dient dit gedaan te worden door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.

Het is uiteraard mogelijk voor bevoegde instanties om in een milieuvergunning, of in een plaatselijke verordening, op te nemen dat PGS 15 opslagvoorzieningen jaarlijks gekeurd dienen te worden.

Keuring stellingmateriaal en blusmiddelen

Het is belangrijk om op te merken, dat de PGS 15 wel voorziet in de periodieke keuring van stellingmateriaal. Dit komt omdat dit is vastgelegd in het arbobesluit (zie eerder genoemd stukje over arbeidsmiddelen). En de manier van keuren is ook vastgelegd in de EN 15635:2008. Dit mag alleen gedaan worden door een keurmeester met een BMWT-certificering.

Het keuren van kleine blusmiddelen, zoals brandblussers en brandslanghaspels, vallen onder de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen (REOB). Deze dienen (overeenkomstig NEN 2559) om het jaar gecontroleerd te worden. Aan de keurende persoon worden geen eisen gesteld. De PGS 15 schrijft geen aanvullende maatregelen voor.

Advies

Natuurlijk willen wij dat elk bedrijf zijn PGS 15 opslagvoorzieningen periodiek laat inspecteren. Anlag International ziet als zowel leverancier, als onderhoudspartij dat het overgrote deel van de klanten regelmatig vervang- en herstelwerkzaamheden laat uitvoeren op hun PGS 15 voorziening. Indien schade of slijtage vroegtijdig wordt opgemerkt, wordt ernstige schade voorkomen, en blijven de herstelkosten vaak laag.

De frequentie van de inspectie hangt wat ons betreft af van het gebruik. Bij zwaar gebruik, en bij buitenopslagen is een jaarlijkse inspectie geen overbodige luxe. Bij licht gebruik en geen corrosiegevaar, zou je eens in de drie jaar kunnen overwegen, alhoewel eens in de twee jaar toch aan te raden is voor de meeste bedrijven.

Mocht u nog vragen hebben, of interesse hebben in een offerte, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Advies en offertes zijn bij ons kosteloos en vrijblijvend.