Lithiumaccu's in brandveiligheidsopslagkasten deel 2

Ede, 11 december 2019

Eerder dit jaar hebben wij al het een en ander gepubliceerd over het opslaan van lithiumaccu's in een brandveiligheidsopslagkast (volledig artikel). De conclusies waren toen:

1. Een brandveiligheidsopslagkast die voldoet aan de NEN 2678 is ongeschikt voor de opslag van lithiumaccu's.

2. Bij een externe brand biedt een brandveiligheidsopslagkast geen garantie dat de accu's in tact zullen blijven, maar zal in ieder geval vertragend werken. Over de duur van de vertraging is nog onvoldoende informatie beschikbaar.

3. Als de brandveiligheidsopslagkast een symmetrische opbouw heeft, dan kan er ook iets gezegd worden over een brand in de brandveiligheidsopslagkast. Een brand van 250 kg lithiumaccu's tussen de 13 en 130 minuten duren. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze berekeningen sterk afhangen van:

  • De aanname hoeveel zuurstof er beschikbaar is voor de brand; en daarmee ook
  • De brandsnelheid van de accu's.

Over het exacte verloop van een lithiumaccubrand in een brandveiligheidsopslagkast is nog onvoldoende informatie beschikbaar.

4. Het gebruik van een brandveiligheidsopslagkast voor het opslaan van lithiumaccu's is aan te raden, aangezien deze technologie al beschikbaar en genormeerd is. Echter, voor het halen van het veiligheidsniveau zoals beoogd in de PGS 15, is meer informatie nodig over de maximaal toelaatbare hoeveelheid accu's.

Gelukkig zijn er al veel mensen en bedrijven die ervoor kiezen om hun accu's in zo'n kast op te slaan of op te laden. En helaas is het ook al eens misgegaan: er ontstond brand in de brandveiligheidsopslagkast en de brandweer rukte uit. Eenmaal ter plaatse, was er veel verwarring over de juiste manier van handelen (brandweer inzet).

In dit artikel, geven wij een eerste handreiking hoe om te gaan met een lithiumaccubrand in een brandveiligheidsopslagkast.

PriorIt kasten (ideale geval)

De kasten die Anlag International verkoopt, worden geleverd door de Duitse fabrikant PriorIt. Mocht er een brand ontstaan in een van deze kasten, dan is onderstaande het ideale verloop van het scenario:

1. De brand wordt gedetecteerd door de gebruiker.

2. De gebruiker belt 112.

3. De kast wordt spanningsvrij gemaakt (stroom afsluiten).

4. Brandweer arriveert.

5. Er wordt een inschatting gemaakt:
a) Het is duidelijk dat de brand nog actief is in de kast. Bijvoorbeeld: rocketerende accu's die tegen de wand aan schieten, plofgeluidjes, warm aan de buitenzijde.
- In dit geval kunnen de deuren gezekerd worden, bijvoorbeeld met een spanband.
- Vervolgens kan de brandwerende plint aan de onderzijde losgeschroefd worden.
- Hierdoor kan de kast naar buiten verplaatst worden met een palletpompwagen.
- Buiten kan de kast (op een veilige afstand) gecontroleerd uitbranden.

Let bij dit scenario goed op met het transporteren(!) De kast weegt ca. 600 kg, en kan een lading van ca. 250 kg bevatten. Als de route naar buiten niet ideaal is, dan kan de kast omvallen tijdens transport. De kast zal dan zeker beschadigen, en de brandende inhoud te plekke (inpandig) vrijkomen.

b) De brand is ogenschijnlijk niet actief. Dit kan zijn doordat er een blusaerosol geactiveerd is, of dat de brand zich nog in een smeulende fase bevindt.
- In dit geval kunnen de deuren voorzichtig geopend worden. (De kans op backdraft is zeer klein.) N.B. De deuren worden gesloten gehouden door een valgewicht. Er is dus veel kracht nodig om de deur open te krijgen/houden.
- Eventuele smeulende, of losse accu's kunnen in een emmertjes met zand of vermiculiet geplaatst worden en naar buiten worden vervoerd.

Niet-ideale geval

Het zal (helaas) in de praktijk kunnen voorkomen, dat het scenario niet-ideaal verloopt. Het verplaatsen van de kast is te risicovol, of bij het openen van de kast blijkt er een grote rookwolk in de kast te hangen die het werk/zicht belemmert.

In dat geval, zijn er twee relatief veilige oplossingen beschikbaar.
1. De brand laten uitbranden in de opslagkast.
Dit kan uren duren(!) (Speculatie, aangezien er op het moment van schrijven nog weinig informatie beschikbaar is over het brandverloop van een accu.) Echter, gezien de beperkte vuurlast in de kast, en de lange duur, is het brandvermogen zeer laag en zal de kast gedurende deze periode bescherming bieden tegen branduitbreiding. De ruimte waarin de kast staat dient dan goed geventileerd te worden, aangezien de (mogelijk) vrijkomende dampen schadelijk zijn. Rookschade / stank is in dit geval onvermijdelijk.
2. Brandweerinzet: blussen en koelen met veel water.
Dit is een snellere oplossing. Aangezien het gaat om een beginnende brand met een beperkte vuurlast, is het risico voor het brandweerpersoneel (in beschermende kleding) relatief laag. Zoals bij alle lithiumaccu's, is er een kans op herontsteking. Na de initiële blussing, zullen de accu's, net zoals in het ideale scenario, uit de kast gehaald moeten worden en vervoerd worden in emmertjes met zand. Ook in dit geval dient de ruimte waarin de kast staat goed geventileerd te worden. En in dit geval is naast rookschade, waterschade ook onvermijdelijk. Het voordeel van deze oplossing is dat het scenario (mogelijk) sneller ten einde komt.