Toepasbaarheid van verzinktstalen roosters

Ede, 20 juli 2022

Hoe inert zijn verzinktstalen roosters?

Inleiding

De vloeistofopslagen van Anlag International B.V. worden doorgaans uitgerust met een verzinktstalen roostervloer. Recent heeft het bevoegd gezag haar zorgen uitgesproken over de reactiviteit van zure vloeistoffen met het metalen rooster. Met zure vloeistoffen wordt in dit geval bedoeld: vloeistoffen met een pH van 1 of lager.

Anlag International B.V. is van mening dat het PU-coaten van de (stalen) lekbak en het vuurverzinken van de stalen roosters (aanbrengen van een laagje zinkoxide) voldoende bescherming zou bieden tegen de corrosieve eigenschappen.

Om zekerheid te bieden over de huidige oplossingen is de reactiviteit van de roosters onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden in dit artikel weergegeven.

Relatieve reactiesnelheid

Resultaten

De reactie werd naarmate de tijd vorderde steeds heftiger (zie Figuur). Na 21 minuten was de reactie dusdanig heftig, dat het experiment gestopt is door de reactie te blussen met water.

Conclusie

Uit het experiment blijkt dat de roosters, waarschijnlijk door beschadigingen in de verzinkingslaag, kunnen reageren met zure stoffen en dat deze reactie de kwaliteit van de roosters significant aantast. Ondanks dat het uitgevoerde experiment uitgaat van een worst-case scenario, is het scenario realistisch: In geval van een lekkage in opslagvoorziening waarbij de volledige opvangcapaciteit benut wordt, en de lekkage langere tijd onopgemerkt blijft, kan de zure stof reageren met een beschadigde roostervloer. De gevolgen van deze reactie kunnen het incident verergeren. Het is daarom om veiligheidsredenen (in de geest van de PGS 15) niet toegestaan om dit type rooster toe te passen in dit soort situaties.

Anlag International zal per opslagvoorziening en situatie evalueren wat het beste alternatief is:

  • Verzinkte roosters vervangen door een rooster dat gecoat is met een PU-coating;
  • Verzinkte roosters vervangen door kunststof roosters;
  • De opvangcapaciteit van de opslagvoorziening vergroten, zodat het vloeistofniveau altijd onder de roostervloer zal blijven.