Stand van zaken ontwikkeling PGS 37

Ede, 11 maart 2019

ANLAG volgt de ontwikkeling van de PGS-richtlijn voor lithium-ion batterijen op de voet.

Afgelopen donderdag 7 maart is er via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/veilige-opslag-lithiumion-batterijen een update gegeven voor wat betreft de stand van zaken voor de te maken richtlijn. Er zijn geluiden dat deze onder een nieuwe PGS zullen vallen, namelijk PGS 37.

 

Hieronder treft u een samenvatting van het nieuwsbericht. 

Wat te doen in de tussentijd?

De Veiligheidsregio’s Haaglanden en Rotterdam Rijnmond en het LIOGS hebben twee handleidingen geschreven over lithium-ion batterijen. Zij beschrijven hierin hoe u lithium-ion batterijen veilig kan opslaan.

Op de PGS-website staat waar u deze handleidingen kunt vinden. NEN heeft internationale normen beschikbaar over lithium-ion batterijen. De normcommissies Elektriciteit-opslagsystemen en cellen en batterijen zijn hier in Nederland verantwoordelijk voor. Ook is er een norm over de bedrijfsvoering van buurtbatterijen in de maak.