Gasflessen Opslag

Ede, 02 juni 2017

Het zomerseizoen is zo goed als begonnen. Wij merken dat er meer vraag is naar informatie over de juiste opslag van gasflessen.
Denk maar eens aan cateraars, partyverhuur bedrijven en campings die meer voorraad houden om de klanten goed te kunnen bedienen, en tegelijkertijd moeten zorgen dat de omgeving veilig blijft.

Vandaar dat Anlag International BV hieronder kort en puntsgewijs de belangrijkste regels uit de PGS 15 benoemt voor de juiste opslag van gasflessen. De regels zijn van toepassing voor de opslag van (zowel lege als volle) niet aangesloten gasflessen voor hoeveelheden groter dan 125 liter.


1) De opslag van gasflessen dient bij voorkeur in de buitenlucht plaats te vinden met voldoende ventilatie:
- Daarmee worden drukgolven, die bij inpandige opslag in een gebouw kunnen ontstaan in geval van calamiteiten, vermeden
- Tevens is een opslag van gasflessen in de buitenlucht beter bereikbaar voor hulpdiensten.


2) Zorg ervoor dat op de gasflessen de juiste kenmerken en etikettering zijn aangebracht en dat de gasflessen periodiek gekeurd worden.


3) De plaats van de opslag kent ook een aantal voorschriften, deze hebben met name tot doel het risico op warmte aanstraling te beperken. 
- Gasflessen waarvan de constructie zodanig is dat zij stabiel staan, hoeven niet te worden vastgezet in de Gasfles Opslag, in alle andere gevallen dienen de gasflessen te worden vastgezet met behulp van een ketting. 
- De vloer waarop de gasflessen staan dient egaal en afwaterend (dit in geval van een open opslag voorziening) te zijn. Daarbij mag deze vloer niet lager gelegen zijn dan omliggende vloeren.
- Indien brandbare gassen zwaarder zijn dan lucht dient men bij de plaatsing van de gasopslag rekening te houden met kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering. Tevens dient men rekening te houden met de hoogte van de aanzuigopeningen van ventilatiesystemen. Deze mag niet lager zijn dan 1,5 m boven het maaiveld ten opzichte van de Gasfles Opslag. 
- Bij de afbeeldingen ziet u onder meer een tabel met daarin de afstanden van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens/ bouwwerken van de in inrichting of brandbare objecten. (Bron PGS 15: 2011 versie 1.1)


4) De constructie van de opslagvoorziening dient van een brandwerend materiaal te zijn.


5) De opslagvoorziening moet van de juiste pictogrammen zijn voorzien

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.