Ventilatoren voor veiligheidskasten

Afhankelijk van de stoffen die opgeslagen worden in een brandveiligheidsopslagkast, moet er geventileerd worden. ANLAG levert hiervoor passende oplossingen.

Het bepalen van de noodzaak van ventilatie, moet volgen uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Bij opslag van gesloten verpakkingen, is meestal geen speciale ventilatie vereist.

Eigenschappen Ventilatoren voor veiligheidskasten

ANLAG levert zowel afblaasventilatoren, als recirculatieventilatoren met koolstoffilter en flowbewaking.

Producent
Priorit