Voorinspectie opslag gevaarlijke stoffen

Ede, 30 maart 2015

Wellicht heeft u de aankondiging van de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie)  al ontvangen of heeft u er al van gehoord dat de inspectie aankomend jaar twee soorten bedrijfsinspecties gaat uitvoeren. Eén van de inspecties gaat over de omgang met gevaarlijke stoffen. Deze inspectie betreft bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel onder de SBI-code 19,20,21 of 22.

Inspectie

Om er zeker van te zijn dat uw bedrijf voldoet aan de huidige regelgeving volgens de PGS 15, stellen wij voor om een vrijblijvende afspraak te maken met één van onze milieu adviseurs om een inspectie uit te laten voeren. Deze inspectie houdt in dat de milieu adviseur een visuele controle uitvoert van de huidige opslagvoorziening of er kan een korte inventarisatie van de gevaarlijke stoffen plaatsvinden, waarbij  gekeken wordt of een opslagvoorziening nodig is. 

Vrijblijvende afspraak

Anlag International BV heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het op de juiste manier opslaan van gevaarlijke stoffen en de bijbehorende regelgeving. 

Deze inspectie is kosteloos en geheel vrijblijvend, er wordt door de milieu adviseurs een kort en bondig rapport opgemaakt zodat u weer volledig op de hoogte bent van uw stand van zaken met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.