Toelichting brandwerendheid deuren

Ede, 30 december 2014

Voor veel bedrijven en instellingen is het niet geheel duidelijk aan welke normen een brandwerende milieucontainer moet voldoen. In december 2011 is de PGS 15 richtlijn aangepast en zijn er enkele aanvullende eisen met betrekking tot de brandwerendheid van deuren toegevoegd. In de nieuwe PGS 15 richtlijnen van december 2011 staat dat de deuren in een brandwerende milieucontainer moeten voldoen aan de norm EI¹. Deze norm geldt voor alle nieuw aan te schaffen milieucontainers. Niet alle producenten van brandwerende milieucontainers hebben hiervoor de juiste certificaten in huis.

Anlag Milieu Unit voldoet aan de laatste versie van de PGS 15

Anlag International heeft in 2010 en 2011 bij TNO/Efectis aanvullende testen laten doen op deze nieuwe normering en heeft hiermee de benodigde certificaten behaald. Voor veel klanten is niet helemaal duidelijk waar zij bij de aanschaf van een nieuwe brandwerende milieucontainer op moeten letten. Daarom benadrukken wij nogmaals dat alle nieuwe milieucontainers aan deze nieuwe norm moeten voldoen. Vraag daarom altijd de bij behorende certificaten.
Anlag International BV heeft sinds 1996 diverse brandproeven bij TNO/Efectis laten uitvoeren. Zowel de Milieu Unit als de deuren zijn door TNO/Efectis beoordeeld op brand van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Hiertoe zijn meerdere brandproeven uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende criteria van de NEN 6069 van belang:

R = bezwijken
E = thermische isolatie (betrokken op vlamdichtheid)
I = thermische isolatie (betrokken op temperatuur).
Bij deuren wordt een onderscheid gemaakt in I1 en I2.

De Anlag Milieu Unit heeft hierbij de volgende prestatie behaald:
Wanden: REI 60 minuten
Dak : REI 60 minuten
Deuren: EI1 60 minuten

Met het nieuwe rapport voldoet uw Anlag Milieu Unit aan de laatste versie van de PGS 15 (december 2011) 

De adviseurs van Anlag International staan u graag te woord om het één en ander persoonlijk toe te lichten.