Herzieningstraject PGS 15

Ede, 28 oktober 2015

De PGS 15:2011 (laatste update 2012) staat aan de vooravond van een herzieningstraject. Een herziening van de PGS15 zal uiteindelijk moeten leiden naar een eind(concept)versie. Zaken die worden herzien zijn onder andere het beschermingsniveau van stoffen en de opslag van niet ADR geclassificeerde stoffen. Een belangrijk punt is dat men de focus wil leggen op een werkbare praktijksituatie, waarbij er voldoende veiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

PGS 15 gaat met de tijd mee

Er wordt door de brancheverenigingen, vertegenwoordigd door het bedrijfsleven, de brandweer en het bevoegd gezag, hard gewerkt en gezocht naar een veilige werkbare balans

Indien u meer informatie wenst over de mogelijke wijzigingen, staan wij u graag te woord! U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.