Corrosief (GHS05) bij risico op oogletsel

Ede, 30 november 2015

Op 20 januari 2009 is de overgangsperiode gestart voor de overstap naar het Globally Harmonised System, oftewel EU-GHS. Deze richtlijn zal in de komende jaren de Stoffenrichtlijn 67/548/EG en Preparatenrichtlijn 1999/45/EG definitief vervangen. Sinds 1 december 2010 is het etiketteren en verpakken van stoffen volgens EU-GHS bijvoorbeeld al verplicht. De gevaarsymbolen worden vernieuwd en er gaan andere regels gelden voor het indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels. Op 1 juni 2015 worden de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG ingetrokken.

Corrosief (GHS05)

Corrosief ipv Xi bij risico op oogletsel

De overgang naar de GHS symbolen kan soms verwarrend zijn. Zo is in dit voorbeeld naar het risico op oogletsel gekeken, aangeduid met de gevaarzinnen R41 / H318. Voorheen werd het Xi-irriterend symbool toegepast. Met de CLP is dit veranderd in GHS05 'Corrosief'. Deze stof hoeft echter niet tot ADR 8 te behoren! En dat geval is de PGS 15 ook niet van toepassing. Belangrijk dus om te controleren!

EU-GHS

De Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (in het Engels Classification Labelling and Packaging, CLP) wordt in  Nederland aangeduid met de titel EU-GHS.

Heeft u vragen over de opslag van bepaalde chemicaliën, staan wij u graag te woord!