Brandbare vloeistof

Ede, 30 april 2015

Wat is nu eigenlijk de betekenis van dit symbool, wanneer het op de verpakking van een vloeistof wordt aangetroffen?

GHS 02 symbool "ontvlambaar"

Dit vlammetje wordt aangetroffen op verpakkingen van zeer verschillende producten. Van spuitbussen tot organische peroxiden. Hier bekijken we de eigenschappen van de categorie 'brandbare vloeistoffen' welke voorzien zijn met dit pictogram uit de GHS.

Wanneer toegepast?

Het vlammetje wordt toegepast op vloeistoffen die binnen een van de onderstaande groepen vallen:

ADR

Verpakkingsgroep

R-zin

GHS categorie

Vlampunt

Kookpunt

3

I

12

1

< 23°C

≤ 35°C

3

II

11

2

< 23°C

> 35°C

3

III

10

3

≥ 23°C en < 60°C

--

Conclusie: wanneer een GHS02 symbool (vlammetje) wordt aangetroffen op de verpakking van een vloeistof, valt deze dus altijd in de ADR klasse 3. In de meeste gevallen is opslag volgens de richtlijnen van de PGS 15 dan noodzakelijk.