Anlag International BV verwelkomt de brandweer

Ede, 10 mei 2019

Met blauwe zwaailichten zien we de brandweerauto naderen. 

Op het terrein van ANLAG ligt een persoon voor een ANLAG Milieu Unit, duidelijk buiten bewustzijn.

Zijn handen zijn rood en gezwollen, hij ligt in een plas, en er komt rook uit de Milieu Unit. 

Een zorgwekkende situatie, met name omdat er in de unit zoutzuur is opgeslagen....

Gelukkig was dit allemaal in scene gezet! 

Op donderdag 18 april, was Anlag International B.V. het decor voor een brandweeroefening. Op het programma stond een IBGS (incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen).