Aankondiging Inspectie SZW op gevaarlijke stoffen

Ede, 27 september 2018

De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (arbeidsinspectie) heeft aangekondigd dat in 2018 én 2019 de controle op (gevaarlijke) stoffen een speerpunt zal zijn bij bedrijfsbezoeken.
Op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, treft u meer achtergrond informatie wat de reden is voor deze focus:

www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen


Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks rondom de 3500 mensen overlijden aan de gevolgen van de blootstelling van gevaarlijke stoffen gedurende het werkzame leven.
U kunt zich voorstellen dat, het niet op orde hebben van uw gevaarlijke stoffenregistratie en het beleid rondom werken en opslag van gevaarlijke stoffen een forse boete op kan leveren.

Helemaal nu bekend is geworden dat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de langer termijn zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid van uw collegae en uzelf. In de meeste gevallen betreft het een stof die kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch is

Zoals u wellicht weet bent u als werkgever verantwoordelijk dat uw medewerkers weten met welke stoffen ze werken én dat gezondheidsschadelijke stoffen, indien mogelijk, moeten worden vervangen. Is dit niet mogelijk dan moet u ervoor zorgen dat het contact met de stof, zo veel als maar mogelijk, wordt voorkomen en dat zij goede persoonlijke beschermingsmiddelen hebben en gebruiken.

Op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, treft u een tool voor een zelfinspectie:


https://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl

Indien u de voorkeur heeft voor een persoonlijk advies met betrekking tot uw gevaarlijke stoffenbeleid of vragen omtrent dit onderwerp, dan verwijzen wij u graag door naar de heer Jos Winkel van Brandpreventie & Arbo advies.
www.joswinkel.com/gevaarlijk-stoffen (06-54683378, Info@joswinkel.com)